Ett fosforfilter är ett komplement till en biologisk behandling, t ex en markbädd.

Reningen i ett fosforfilter bygger på att fosfor i avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för fosforinbindning. I allmänhet används kalkbaserade filtermaterial.

Det finns ett annat alternativ, det heter kemisk-fällning och görs med hjälp av aluminiumklorid oftast. Denna typ av fällning görs i nästan alla minireningsverk, kallas även flockning. Den går att göra i dom flesta vanliga avloppsbrunnar. Läs mer här.

Vi utför installationer och säljer kemfällningsutrustning, kemdoserare och kem. Vi har även filtermassor t ex Polonite till fosforfilter.

Välkommen!