Behöver du besikta ditt avlopp? Vi på Mark & Miljö AB besiktar ditt avlopp och vi jobbar inom hela Örebro län. Vi jobbar både med kommunalt avlopp och eget avlopp, så kallat enskilt avlopp.

Avloppsbesiktning bör bland annat utföras om du byggt nytt avlopp eller är osäker på om ditt nuvarande avlopp håller måttet fortfarande. Som fastighetsägare har du ansvar för att det finns ett fungerande godkänt avloppssystem. Du har ansvar för arbetet med att förnya ditt avlopp när det inte längre fungerar tillfredsställande.

Ett uttjänt avloppssystem innebär risk att förorena inte bara sitt eget utan även grannars dricksvatten. Givetvis tar även miljön skada om dåligt renat avloppsvatten släpps ut. Så att utföra en besiktning av sitt avloppssystem kan vara en mycket bra investering.

Det är inte ovanligt att man inte vet hur avloppssytemet ser ut och vad som behöver ågärdas.

Mark & Miljö AB erbjuder därför en fullständig besiktning och utredning av ditt avlopp och avloppssystem samt professionell hjälp med att avgöra vilken typ av avloppsanläggning som är lämplig till just din fastighet.

Vi hjälper er i kontakten med miljökontoret och tar reda på vilka regler och krav som gäller i just din kommun.

Vi utför även markundersökning för att ta reda på markförhållandena där avloppet skall läggas. När detta är gjort får ni en offert på hela erat nya avloppssystem.

Välkommen till Mark & Miljö AB i Kumla – Örebro.