Vi jobbar med avloppsrening i Örebro län. Alla enskilda avlopp måste ha någon slags avloppsrening. Ordet trekammarbrunn är hos många husägare ett begrepp för en bra och total lösning. Men, vad finns efter den?

I många fall en ledning ut till ett dike el. liknande. I en trekammarbrunn eller slamavskiljare fastnar bara grova partiklar. Gråvattnet som blir kvar måste renas via en så kallad markbädd eller infiltration innan det kan släppas ut i naturen. En avloppsrengöring kan med fördel göras för att få ett friskt och tryckt avloppssytem.

Trekammarbrunnens / slamavskiljarens uppgift är endast att sortera bort grova partiklar så att det efterföljande reningssteget inte slammar igen.

Kontakta ossför rengöring av ert avloppssystem. Vi utför även fosforrengöring. Örebro län är vårt arbetsområde. Har ni frågor eller vill ha en kostnadsfri offert, kontakta oss.

Välkommen!